Moped

Anmälan
Det är obligatorisk föranmälan då det är begränsat med platser.

Vecka 8  18/2-21/2  kl.10.00-12.00    FULLBOKAD

Vecka 12 18/3-21/3  kl.15.30-17.30    3 lediga platser

Vecka 16 15/4-18/4  kl.10.00-12.00    7 lediga platser

Vecka 16 15/4-18/4  kl.13.00-15.00    5 lediga platser

Vecka 25 17/6-20/6  kl.13.00-15.00    lediga platser

Vecka 32  5/8-8/8    kl.10.00-12.00    lediga platser

Ring 0346-82990 för information!
 
Dessa kurser är teoretiska och körlektionerna bokas individuellt!

Vi har 6-7 kurser varje år, max antal platser per kurs är 16. Vi utbildar på både klass 1 och 
klass 2, dessa båda klasser genomgår samma 8h teorikurs.

Om du efter utbildningen väljer att ta ditt bilkörkort hos oss får du 1000:- rabatt på startpaketet!

Du behöver målsmans tillstånd för att få gå kursen, hör av er för mer information.